Over de praktijk

Over de praktijk

Welkom bij Huisartsenpraktijk De Pelikaan. De praktijk levert kwalitatief goede zorg, is laagdrempelig en dicht bij huis als eerste schakel in uw zorgketen.

Onze patiënten hebben geen vaste huisarts. U kunt bij het maken van een afspraak een voorkeur voor huisarts door geven, wij proberen hier rekening mee te houden.

In onze praktijk werken we met een team van 2 praktijkhouders, 2 waarnemend huisartsen, 3 praktijkondersteuners, 6 doktersassistentes en 1 praktijkmanager samen.

Wij hechten veel belang aan het opleiden van toekomstige werknemers binnen de gezondheidszorg, waardoor er regelmatig (huis)artsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten in opleiding werkzaam zijn op de praktijk.

Om te waarborgen dat de praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en actief werkt aan kwaliteitsverbetering wordt de praktijk jaarlijks gecertificeerd door Dekra.

Doktersassistente

De assistente heeft een medische opleiding gehad en werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook zij heeft de geheimhoudingsplicht. Ze kan u advies geven en antwoord geven op allerlei (medische) vragen.

U kunt bij haar terecht voor de volgende medische handelingen (op afspraak):

  • urine onderzoek
  • oren uitspuiten
  • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
  • wratten aanstippen
  • diverse injecties/vaccinaties
  • wond behandeling
  • hechtingen verwijderen
  • HB controle
  • ECG maken (hartfilmpje)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts)

De SOH is een extra opgeleide dokterassistente om zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten af te handelen of door te verwijzen indien nodig. Denk o.a. aan keelpijn, teen/enkelletsel, diverse wonden, insectenbeten.

POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts)

In onze praktijk werken 3 POH's, bij onze POH-somatiek kunt u terecht voor o.a. diabetescontroles, controles bij astma en COPD, hart- en vaatziektes en hoge bloeddruk. Verder is er een POH-ouderenzorg en een POH-GGZ voor psychische ondersteuning.

Ook is er in onze praktijk een verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg. Zij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van patiënten met kanker en mensen in hun laatste levensfase.

Huisarts in opleiding

Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor de specialisatie tot huisarts. Dit betekent dat er een huisarts in opleiding (AIOS)= arts in opleiding tot specialist) werkzaam is in de praktijk. Deze AIOS heeft de basisarts opleiding achter de rug, is dus volledig bevoegd arts. De huisarts in opleiding draait zelfstandig spreekuur en werkt onder supervisie van dokter Smulders en dokter Velthausz.