Over de praktijken

Over de praktijken

Welkom bij Huisartsenpraktijk Smulders en Huisartsenpraktijk Velthausz. De praktijken leveren kwalitatief goede zorg, zijn laagdrempelig en dicht bij huis als eerste schakel in uw zorgketen.

In de praktijken werken we met een team van 2 praktijkhouders, 2 waarnemend huisartsen, 3 praktijkondersteuners, 6 doktersassistentes en 1 praktijkmanager samen.

Wij hechten veel belang aan het opleiden van toekomstige werknemers binnen de gezondheidszorg, waardoor er regelmatig (huis)artsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten in opleiding werkzaam zijn.

Om te waarborgen dat de praktijken voldoen aan de landelijk vastgestelde normen en actief werken aan kwaliteitsverbetering worden de praktijken jaarlijks gecertificeerd door Dekra.

Doktersassistente

De assistente heeft een medische opleiding gehad en werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook zij heeft de geheimhoudingsplicht. Ze kan u advies geven en antwoord geven op allerlei (medische) vragen.

U kunt bij haar terecht voor de volgende medische handelingen (op afspraak):

  • urine onderzoek
  • oren uitspuiten
  • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
  • wratten aanstippen
  • diverse injecties/vaccinaties
  • wond behandeling
  • hechtingen verwijderen
  • HB controle
  • ECG maken (hartfilmpje)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts)

De SOH is een extra opgeleide dokterassistente om zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten af te handelen of door te verwijzen indien nodig. Denk o.a. aan keelpijn, teen/enkelletsel, diverse wonden, insectenbeten.

POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts)

In onze praktijken werken 3 POH's, bij onze POH-somatiek kunt u terecht voor o.a. diabetescontroles, controles bij astma en COPD, hart- en vaatziektes en hoge bloeddruk. Verder is er een POH-ouderenzorg en een POH-GGZ voor psychische ondersteuning.

Ook is er een verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg werkzaam. Zij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van patiënten met kanker en mensen in hun laatste levensfase.

Huisarts in opleiding

Huisartspraktijk Smulders is een opleidingspraktijk voor huisartsen. De huisarts in opleiding heeft de basisarts opleiding achter de rug, is dus volledig bevoegd arts. De huisarts in opleiding draait zelfstandig spreekuur en werkt onder supervisie van dokter Smulders.

Arts in opleiding

Incidenteel zijn er Co-assistenten aanwezig in de praktijk, zij zijn in opleiding tot basisarts en werken onder supervisie van dokter Smulders.